A01 – Kata Tanya & Kata Seru

(3 customer reviews)

RM40.00RM50.00

🎀适合1-6年级🎀

本书特点:
👉 精美的笔记
👉 详细的解释
👉 附送 500题1-3年级练习
👉 附送 50题 4-6年级练习

页数:202 (包括答案)

RM40.00
RM50.00
Category:

3 reviews for A01 – Kata Tanya & Kata Seru

  1. Yvonne Tong

    Good

  2. Jocelyn Lee

    有了这本书,孩子在这语法掌握得很好。

  3. Natalie Fong

    孩子越做越有信心

Add a review