A01 – Kata Tanya & Kata Seru

(4 customer reviews)

RM50.00

🎀适合1-6年级🎀

本书特点:
👉 精美的笔记
👉 详细的解释
👉 附送 500题1-3年级练习
👉 附送 50题 4-6年级练习

页数:202 (包括答案)

RM50.00
RM50.00
Category:

4 reviews for A01 – Kata Tanya & Kata Seru

 1. Yvonne Tong

  Good

 2. Jocelyn Lee

  有了这本书,孩子在这语法掌握得很好。

 3. Natalie Fong

  孩子越做越有信心

 4. catherine2606

  内容很好,妈妈也比较容易跟孩子解释

Add a review