B10 – P 4, 5, 6 Karangan (Jilid 2) (Soft Copy)

RM40.00

?适合4-6年级?

本书特点:
? 最新的format karangan
? 111篇karangan(每篇都是由Fenny老师亲自编写),含有不同格式的写法
? 根据tema编写,让孩子更容易掌握考试题目(市面上唯一一本根据 tema编写的karangan)
? 华文意思+每篇文章都会有peribahasa(成语 / 谚语),帮助孩子拿高分!

页数:137

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “B10 – P 4, 5, 6 Karangan (Jilid 2) (Soft Copy)”